هدر

با توافق اتحادیه تولید کنندگان کود و شرکت خدمات حمایتی کلید خورد:

تفاهم برای رستگاری تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کود

ارتقای نظارت و کیفیت تولید کودهای کشاورزی از طریق برندسازی و کنترل کیفی از دستاوردهای مهم این تفاهم نامه‌می‌باشد /  یکی از اتفاق های مهم ماه اخیر در حوزه کشاورزی کشور در راستای خصوصی سازی، امضای تفاهم‌نامه تولید و توزیع کود میان بخش خصوصی با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بود.
ارتقای نظارت و کیفیت تولید کودهای کشاورزی از طریق برندسازی و کنترل کیفی از دستاوردهای مهم این تفاهم نامه‌می‌باشد /  یکی از اتفاق های مهم ماه اخیر در حوزه کشاورزی کشور در راستای خصوصی سازی، امضای تفاهم‌نامه تولید و توزیع کود میان بخش خصوصی با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بود.
 اقدامی که به عنوان نخستین حرکت مثبت علیرضا ولی، مدیرعامل شرکت تخصصی خدمات حمایتی کشاورزی - که چند ماه پیش به عنوان یار تازه نفس وارد مجموعه جهادکشاورزی شد – اقدامی عملی است جهت ساماندهی تولید، توزیع و تهیه بازار کود که به عنوان نهاده ای مهم برای کشاورزان، جنبه آب حیات را دارد! به ویژه که کشاورزان بسیاری طی سال های اخیر، بابت عدم دریافت به موقع، به اندازه و با قیمت منطقی کود مورد نیاز، کمیت تولید محصول نهایی آن ها تحت تاثیر قرار گرفته است و برخی هم برای تولید بیشتر و به واسطه داشتن برخی رابطه ها تا دلشان خواسته کود پای خاک نگون بخت ریخته اند! کارشناسان صنعت کود شیمیایی در راستای انعقاد این قرارداد همکاری که در راستای رفع معضلات و مشکلات نظام تولید، توزیع، بازار کود و حفظ زیستگاه نباتی کشور و توسعه بخش کشاورزی منعقد شده است، تکامل زنجیره تولید تا مصرف و خدمات پس از فروش و بهره‌گیری از توانمندی‌های شبکه عرضه در توسعه تولیدات داخلی و همچنین جلوگیری از عرضه کودهای کشاورزی فاقد کیفیت و ارتقاء استانداردهای مصرف کود، هدف گذاری شده است و این مهم با توجه به رشد جمعیت و نیاز روزافزون مواد غذایی در جامعه در کنار محدودیت‌های موجود، نقش تأمین و تدارک نهاده‌های کشاورزی در جهت بالا بردن عملکرد و راندمان منابع، بسیار حایز اهمیت است.
در واقع انتظار می رود که با ارتقای نظارت و کیفیت تولید کودهای کشاورزی از طریق برندسازی و کنترل کیفی، بهره‌گیری از توان تولیدکنندگان داخلی به‌منظور کاهش واردات و حضور در بازارهای صادراتی، ایجاد زمینه و امنیت لازم جهت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید کودهای کشاورزی، ارتقاء ارتباط فی‌مابین بین مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌منظور تقویت ارتباط با مشتریان، مدیریت و راهبری بازار عرضه و تقاضای کودهای کشاورزی، ارتقای استانداردهای کیفیت محصول در تولید، توزیع و برندسازی در جهت توسعه کیفی و کمی بازار، دستاوردهای مهم این تفاهم نامه برای بخش کشاورزی کشور باشد.
اما در این میان نباید از نظر دور داشت که اتحادیه مجری قرارداد به عنوان متولی صنفی ضمن شناسایی نیازهای مصرف‌کنندگان کودهای شیمیایی در بهره‌گیری از امکانات فیزیکی طرفین و بهره‌گیری از پتانیل‌های حاکمیتی شرکت جهت ارتقای کیفی محصولات گام های هوشمندانه ای بردارد تا این اقدام موجب جسارت بخشی به سایر ارگان های دولت و اتحادیه های صنفی که بعضا هنوز اعتماد به نفس لازم را برای به دست گرفتن کامل اختیارات تنظیم بازار به دست نیاورده اند، گردد. کما این که به گفته فرهنودی از تولید کنندگان کود با توجه به وجود پتانسیل بالا و حتا انکان صادرات در صورت فراهم شدن کمیته‌های فنی و تخصصی زمینه تولید مؤثر و حتی زمینه صادرات اتحادیه تولیدکنندگان کودهای شیمیایی فراهم شود.

بستن

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه