هدر

در دنیای پر رمز و راز ارگانیک؛

ايران جهاني از كندو كاو‌ها را ارایه می‌دهد

زوبين اميري*:  امروز، ايران در يك مقطع حياتي به منظور تصميم گيري‌هاي بزرگ و موثر در استفاده از منابع طبيعي و نيروي انساني قرار گرفته است.
زوبين اميري*:  امروز، ايران در يك مقطع حياتي به منظور تصميم گيري‌هاي بزرگ و موثر در استفاده از منابع طبيعي و نيروي انساني قرار گرفته است.
با احتساب پتانسيل‌هاي بالا، به ويژه كشاورزي ارگانيك در كشور گرفتن تصميمات عملي در راستاي تغيير كاربري زمينهاي كشاورزي به ساختمان سازي و تبديل آن به يك شهر بي سامان و بدون مديريت شهري ضروري است. بايد به نحوي تغيير نمايد تا از ايجاد يك جامعه ي كشاورز ناراضي كه نتيجه آن تغيير مشاغل به حرف غير مولد است جلوگيري نمايد و اشتياق و تمايل به سودآوري و سازندگي در بخش كشاورزي افزايش يابد.
هدف انجمن ارگانيك ايران تلاش در رسيدن به اهدافي بزرگ در بارور ساختن هر چه بيشتر پتانسيل‌هاي كشاورزي به طور مستمر و پايدار می‌باشد. فعاليت‌هاي همسان سازي بين بخش دولتي و خصوصي در راستاي سياست‌هاي سودمند براي توليد محصولات ارگانيك و كشت انبوه از اهداف كليدي انجمن به حساب می‌آيد. 
تاريخ كشاورزي ايران 
ايران نقش برجسته و بزرگي در كشاورزي جهاني ايفا نموده است.برابر اطلاعات تاريخي موجود قدمت كشاورزي در ايران به 10 هزار سال قبل از ميلاد مسيح مربوط می‌شود و در چنين زمان شناخته شده‌اي در فلات ايران اهلي كردن بز مورد توجه خاص قرار گرفته است. 
همچنين كلمه peach  كه در زبان انگليسي به معني هلو است برگرفته از كلمه پرسيكا يا پرسيا است. و اين ميوه براي نخستين بار به بازار اروپا از ايران وارد شده است. 
از نمونه‌هاي ديگر می‌توان به واژه‌هاي pistachio  و spinach  اشاره نمود كه از واژه‌هاي فارسي اسفناج و پسته برگرفته شده كه هر دو منشا ايراني دارد .
بنابر اين اينطور می‌توان نتيجه گرفت كه ايران يك سكوي بسيار مهم براي كشاورزي در جهان با بررسي تاريخ غني و پتانسيل‌هاي كشاورزي آن است.
ظرفيت‌هاي كشاورزي ايران 
از مجموع حدود یک میلیون و 700 هزار كيلومتر مربع خاك ايران، يك سوم آن می‌تواند مورد استفاده اهداف كشاورزي قرار گيرد كه چيزي در حدود 566 هزار كيلومتر مربع است.
به هر حال از ظرفيت 12 درصدي تنها 50 تا 60 درصد آن به طور موثر در بخش كشاورزي به كار گرفته شده است.
از 13 اقليم آب و هوايي شناخته شده در كره ي زمين، سرزمينمان ايران از 11 اقليم بهره می‌برد.
با وجود اين حقيقت، 80 درصد مجموع تنوع كشاورزي در دنيا كه قابل توليد می‌باشد حدود 2 هزار گونه گياهي دارويي در ايران كشف شده كه به لحاظ شناسايي و استفاده كاربردي تنها 100 گونه آن شناسايي شده است. ايران به لحاظ جمعيتي 4 ميليون كشاورز ثبت شده دارد كه با در نظر گرفتن اعضا خانواده آنها می‌تواند يك جمعيت 20 ميليوني از كشاورزان را مناسب براي اين سرزمين بزرگ و كهنسال به حساب آورد.
فرصت‌ها و پتانسيل‌ها 
در ايران براي كشاورزي ارگانيك 
 مطالعه و تحقيق 400 هزار كيلومتر مربع خاك براي كشت 
 مطالعه و تحقيق بر روي خانواده 20 ميليوني از كشاورزان 
 بررسي و مطالعه هر چه بيشتر 2 هزار گونه گياهي كشف شده 
 تحقيق و بررسي كاشت بسياري از محصولات كشاورزي در مناطق مختلف آب و هوايي كشور 
 مطالعه و بررسي در راستاي افزايش موثر محصولات كشاورزي تا 200 درصد سقف موجود
براي رسيدن به اهداف فوق و ايجاد توسعه ي صنعت پايدار كشاورزي و زنجيره صنعت ارگانيك نياز به آموزش و دانش در تمامي سطوح جامعه اعم از مديران، وزرا، و افراد جامعه به عنوان راهكار اصلي است.
سياستگزاران آگاه به دليل فواید زيست محيطي و تقاضاي جامعه براي محصولات سالم، كاهش برخي از بيماري‌ها همچون سرطان و ايجاد فرصت‌هاي گوناگون در كشاورزي و نياز نيروي انساني كارگري بيشتر، علاقه‌مند به توسعه كشاورزي ارگانيك در مناطق دور افتاده است. 
كشوري مانند دانمارك 27 سال پيش سياست‌هاي حمايتي خود را از كشاورزي ارگانيك آغاز کرده به گونه‌اي كه امروز 80 درصد از سازمان‌هاي شهري كپنهاگ از محصولات ارگانيك تغذيه می‌كنند.
 لذا دولت محترم بايد همين امروز سياست‌هاي تعريف شده خود را از صنعت ارگانيك ارایه دهد تا به دنبال آن سرمايه داران، كشاورزان به توليد سالم‌ترين نوع محصول كشاورزي يعني ارگانيك بپردازند.
همچنين سياست‌هاي بازاريابي مستقيم مصرف محصولات ارگانيك می‌بايستي مبتني بر تعاريف و قوانين مشخصي باشد تا از كسانيكه در آينده قصد سود جويي و سوءاستفاده از نام مقدس ارگانيك دارند جلوگيري کند.
به هر حال، در هر زمان سياست‌هاي حمايتي دولت بايد به گونه‌اي باشد تا ريسك ورود به صنعت ارگانيك پايين باشد و هر چه سريعتر ايران بتواند با توجه به پتانسيل‌هاي بالقوه‌اي كه دارد در مسير رونق در امر كشاورزي ارگانيك، پاكسازي خاك، آب و بدن از مواد شيميايي و حفاظت از گونه‌هاي گياهي و حيواني و پيشگيري از بيماري‌هايي همچون سرطان گام بر دارد.
* عضو هيات مديره انجمن ارگانيك ايران
 

بستن

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه