هدر

جشنواره به گام سوم رسید؛

برگ دیگری ورق خورد

دومین جشنواره تقدیر از برترین‌های صنایع غذایی به انتخاب مصرف‌کنندگان هم همانطور که وعده داده بودیم، برگزار شد. جشنواره‌ای که سنگ بنایش را از ابتدا مدیران قدرشناس صنعت غذا گذاردند و آنقدر به تفکر ما انرژی دادند که هر سال به تکامل بیشترش می‌اندیشیم.
دومین جشنواره تقدیر از برترین‌های صنایع غذایی به انتخاب مصرف‌کنندگان هم همانطور که وعده داده بودیم، برگزار شد. جشنواره‌ای که سنگ بنایش را از ابتدا مدیران قدرشناس صنعت غذا گذاردند و آنقدر به تفکر ما انرژی دادند که هر سال به تکامل بیشترش می‌اندیشیم.
 به واقع تفکر نظرسنجی از خوانندگان برای انتخاب شرکت‌های برتر صنایع غذایی که در نقطه آغاز به هیچ وجه چنین فضا و جایگاهی را برایمان به تصویر نکشیده بود، ما را در مسیری قرار داد که روز به روز شانه‌هایمان از احساس مسوولیتی که بر دوشمان گذارده شده، سنگینی بیشتری می‌کند. جشنواره سال گذشته با ایرادهای بسیاری توام بود که شاید زاییده هر گام نخستی باشد، اما در گام دوم تلاش کردیم که بر برخی نارسایی‌ها فایق آییم که گمان می‌کنم تا حدی موفق بودیم، اما در جشنواره دوم باز هم نواقص دیگری رخ نشان داد که ما را بر آن داشت از همین امروز برای سال‌های آتی البته اگر خوانندگان محترم و فعالان صنعت غذا باز هم از ما حمایت کنند، ساز و کار منسجم‌تری اتخاذ نماییم. تفکر نظرسنجی، امروز دیگر به سان نوزادی می‌ماند که می‌خواهد رشد کند و ما در صدد هستیم فضای این حرکت صعودی را با کمک همه فعالان صنعت غذا فراهم نماییم. نمی‌توانم از این جشنواره یاد کنم، اما از شاهرخ ظهیری، پدر صنعت غذا که هر دو دوره پدرانه راهنمایی‌مان کرد و ساز و کار اجرا را تسهیل کرد، نامی نبرم، همچنان که نمی‌توانم از مهندس ابویی مهریزی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مهندس پوربصیر، مدیرکل امور صنایع جهاد کشاورزی و همه عزیزانی که ما را باور کردند و با حضور خود بر غنای جمع فعالان صنعت غذا افزودند، قدردانی نکنم. البته لازم می‌دانم از مریم حق بیان، همکار قدیمی و مسوول زحمتکش ستاد اجرایی جشنواره نیز نامی ببرم، چراکه اگر تلاش‌های او برای نظم بخشیدن به امور در کنار لطف همه همکارانم در نشریه «اقتصاد سبز» نبود، جشنواره هیچ‌گاه با کیفیت فعلی برگزار نمی‌شد و در این رهگذر شایسته است به همه همراهانم در این راه خداقوت بگویم.
 سردبیردومین جشنواره تقدیر از برترین‌های صنایع غذایی به انتخاب مصرف‌کنندگان هم همانطور که وعده داده بودیم، برگزار شد. جشنواره‌ای که سنگ بنایش را از ابتدا مدیران قدرشناس صنعت غذا گذاردند و آنقدر به تفکر ما انرژی دادند که هر سال به تکامل بیشترش می‌اندیشیم. به واقع تفکر نظرسنجی از خوانندگان برای انتخاب شرکت‌های برتر صنایع غذایی که در نقطه آغاز به هیچ وجه چنین فضا و جایگاهی را برایمان به تصویر نکشیده بود، ما را در مسیری قرار داد که روز به روز شانه‌هایمان از احساس مسوولیتی که بر دوشمان گذارده شده، سنگینی بیشتری می‌کند. جشنواره سال گذشته با ایرادهای بسیاری توام بود که شاید زاییده هر گام نخستی باشد، اما در گام دوم تلاش کردیم که بر برخی نارسایی‌ها فایق آییم که گمان می‌کنم تا حدی موفق بودیم، اما در جشنواره دوم باز هم نواقص دیگری رخ نشان داد که ما را بر آن داشت از همین امروز برای سال‌های آتی البته اگر خوانندگان محترم و فعالان صنعت غذا باز هم از ما حمایت کنند، ساز و کار منسجم‌تری اتخاذ نماییم. تفکر نظرسنجی، امروز دیگر به سان نوزادی می‌ماند که می‌خواهد رشد کند و ما در صدد هستیم فضای این حرکت صعودی را با کمک همه فعالان صنعت غذا فراهم نماییم. نمی‌توانم از این جشنواره یاد کنم، اما از شاهرخ ظهیری، پدر صنعت غذا که هر دو دوره پدرانه راهنمایی‌مان کرد و ساز و کار اجرا را تسهیل کرد، نامی نبرم، همچنان که نمی‌توانم از مهندس ابویی مهریزی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مهندس پوربصیر، مدیرکل امور صنایع جهاد کشاورزی و همه عزیزانی که ما را باور کردند و با حضور خود بر غنای جمع فعالان صنعت غذا افزودند، قدردانی نکنم. البته لازم می‌دانم از مریم حق بیان، همکار قدیمی و مسوول زحمتکش ستاد اجرایی جشنواره نیز نامی ببرم، چراکه اگر تلاش‌های او برای نظم بخشیدن به امور در کنار لطف همه همکارانم در نشریه «اقتصاد سبز» نبود، جشنواره هیچ‌گاه با کیفیت فعلی برگزار نمی‌شد و در این رهگذر شایسته است به همه همراهانم در این راه خداقوت بگویم.
 سردبیر

بستن

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه