هدر


(سرمقاله شماره 08) تشکیل کارگروه جایگزینی خمیر مایه با جوش شیرین

مهندس محمدرضا جمشیدی: از دیرباز تا صحبت از ضایعات و هدفمندی یارانه ها می شد ، نان و ضایعات پر شمار آن در مراحل مختلف عرض اندام می کرد

مهندس محمدرضا جمشیدی: از دیرباز تا صحبت از ضایعات و هدفمندی یارانه ها می شد ، نان و ضایعات پر شمار آن در مراحل مختلف عرض اندام می کرد

 و اقتصاد دانان به خصوص در طول یک دهه گذشته همواره اختصاص یارانه هنگفت به پروسه تولید  نان که 30درصد آن هم به هدر میرفت را یادآور هدفمندنبودن اختصاص یارانه ها در اقتصاد می دانستند .

شاید همین ذهنیت بود که به خصوص پس از آزاد سازی قیمت آرد(از سال85)و ارتقای کیفیت نسبی حاصله، بسیاری از تحلیلگران را امید وار کرده بود تا پس از جراحی بزرگ اقتصاد کشور در سال 89 و اجرای هدفمندی یارانه ها که در نوع خود اقدامی تاریخی در عرصه اقتصاد کشور به شمار میرود ، نسبت به زدودن این معضل اقتصادی در تولید قوت لایموت مردم ایران زمین امید وار باشند . آرمانی  که در ماه های آغازین اجرای این طرح ملی اندکی با موفقیت همراه بود ،اما متاسفانه به فاصله چند ماه پس از اجرای قانون باز هم در بر همان پاشنه ای چرخید که نباید می چرخید.

مردم نان هایی را در طول سال جاری خریداری می کنند که تنها قیمتی گزاف تر دارد و جزدر درصد نا چیزی از واحد ها شاهد  اصلاح پروسه تولید نیستیم . 

از نانوایی ها هم اخیرا خبر می رسد که کیفیت آرد مورد استفاده آن ها  نیز دچار نوسان بسیار است و شاید مجموعه همین عوامل است که باعث شده تااین روزها سایه ابهام بر بسیاری از نظریه ها و آرمان ها سنگینی کند.

در بسیاری از واحد ها خبری از استاندارد سازی نان نیست ،مردم بهای نان مرغوب را 

می پردازند ،اما نان تحویلی به آنها نه از بعد کیفیت و نه از نظر تغذیه ای فاقد استاندارد های مطلوب است ،فرهنگ سازی مصرف نان صنعتی به کندی صورت می گیرد و استفاده بسیار از جوش شیرین به رغم ممنوعیت حرف اول را در بسیاری از واحد های سنتی میزند و متاسفانه برخورد های تنبیهی هم با نانوایان متخلف تا کنون اثر قابل لمسی نداشته است.

با توجه به وجود بیش از 60هزار نانوایی در سطح  کشور و پراکندگی آنها از یک سو و محدودیت نیرو ها ی بازررسی  اداره های بهداشت و بازرگانی سراسر کشور پر واضح است که شیوه فعلی توانایی جلوگیری از متخلفان استفاده از جوش شیرین را ندارد .

براساس میزان آرد مصرفی کشور ،نیاز خمیر مایه در تولید نان هم اکنون 45 هزار تن برآورد شده ،اما متاسفانه تنها 13 هزار تن در کشور مصرف می شود و مابقی تولید خمیر مایه نیز صادر میشود و متاسفانه بر مبنای آمار سالانه یکی از علل پایین بودن کیفیت بیش از 70 درصد نان تولیدی کشور ،مصرف نکردن خمیر مایه و استفاده از ماده شیمیایی مضری  به نام جوش شیرین است .

رخدادی که به رغم ممنوعیت در شورای عالی سلامت هنوز در نانوایی ها اجرایی نشده و شاید یکی از عوامل مهم بروز و شیوع بیماری های متابولیکی نظیر کم خونی ،بیماری های گوارشی ،پوکی استخوان و....نیز همین ماده باشد.

در این وادی و پس از اجرای هدفمندی یارانه ها به نظر می رسد سندیکای خمیر مایه ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی همراه ارگان های نظارتی  به ویژه وزارت بهداشت ،در مان و آموزش پزشکی در شرایطی که عملا ممنوعیت استفاده از جوش شیرین کارایی خود را از دست داده با تشکیل کار گروهی ویژه اجرای برنامه های فرهنگ سازی و آموزش مردم و نانواها از طریق نصب پوستر در نانوایی ها ،استفاده از کارشناسان در برنامه های تلوزیونی ،ساخت آگهی های فرهنگ سازی مصرف صحیح نان و برجسته کردن عوارض استفاده از جوش شیرین برای انسان از زاویه ای دیگر در  راستای اصلاح تولید نان و سلامت جامعه گام بردارند.


بستن

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه