هدر


(سرمقاله شماره 09) تکمیل پازل بد بیاری های صنعت غذا

مهندس محمدرضا جمشیدی: سال 90را باید سال پر چالشی برای اقتصاد کشور و به خصوص صنعت غذا بنامیم  چراکه از یک سوهدفمندی یارانه ها ،تخصیص نیافتن بسته های حمایتی دولت و

مهندس محمدرضا جمشیدی: سال 90را باید سال پر چالشی برای اقتصاد کشور و به خصوص صنعت غذا بنامیم  چراکه از یک سوهدفمندی یارانه ها ،تخصیص نیافتن بسته های حمایتی دولت و

 از همه مهم تر ممانعت غیر منطقی از افزایش به حق قیمت تولیدات صنایع غذایی درحالیکه تمام عوامل تولید گران شده ،10ماه است که آنقدر عرصه را برای آن ها تنگ کرده که شماری از آنها عطای ادامه فعالیت را به لقایش بخشیده اند و از سوی دیگر بی ثباتی نرخ ارزدر دوماه اخیر هرگونه برنامه ریزی برای تولید و صادرات با زماندگان در گردونه تولید را مختل کرده است .

تمام این عوامل داخلی را هم اگر تولید کننده ای به نوعی مدیریت کند،بازهم در بازار جهانی با افزایش قیمت روغن ،شکر،حبوب،ذرت ،سویا،جو و...روبه رو هستیم که وارد کنندگان مواد اولیه صنایع غذایی را دچار معضلات بسیار کرده است و به تدریج پازل بد بیاری ها و ناکا می های تولید کنندگان صنایع غذایی را کامل کرده است.

اگر چه چندی پیش جمعی از فعالان تشکل گرایی صنایع غذایی با ارسال نامه ای به رییس جمهوری نسبت به اثر های افزایش نرخ ارز بر تولیدو حتی نسبت به افزایش 12 درصدی نرخ رسمی ارز توسط بانک مرکزی و آثار منفی آن هشدار داده بودند ،اما متاسفانه نوسان صعودی نرخ دلار در عمل هر گونه برنامه ریزی برای تولید و صادرات را در صنایع غذایی مختل کرده است .

افزایش قیمت نهاده های کشاورزی و مواد اولیه وارداتی مورد نیازصنایع غذایی تنها یک پرده از سناریوی افزایش نرخ دلار است که در نگاه نخست تنها متوجه وارد کنندگان و تولید کنندگان است ،اما نکته اساسی که حتی در رسانه ها هم کمتر به آن پرداخته شده است این که افزایش قیمت دلار در دراز مدت حتی به نفع صادر کننده هم نخواهد بود ،چراکه نبود ثبات نرخ ارز هرگونه تصمیم گیری برای تولید و صادرات را در صنایع غذایی دچار مشکل کرده است و در آینده صادرات را نیز با مخاطره های جدی مواجه خواهد کرد .

لذا در این وادی آنچه بیش از هر چیز لازم به نظر می رسد تغییر سیاستگذاری های دولت از ایجاد اشتغال جدید به سمت حفظ اشتغال های موجود است تا با ممانعت از تعطیلی واحد های فعلی گام بلندی به سوی توسعه اقتصادی برداریم .

جایگزینی رفتار مهربانانه با تولید کنندگان به جای الگو گرفتن از اقتصاد دستوری و درک شرایط سخت تولید در کشور از سوی متولیان 

می تواند گام بلندی در راستای رسیدن به این آرمان باشد. رفتاری که اگر جایگزین نشود تا چند صباحی دیگردود آن به چشم اقتصاد کشور رفته و دیگر نه از تاک نشانی خواهد ماند و نه از تاک نشان.


بستن

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه