هدر


تعرفه آگهی های ماهنامه اقتصاد سبز

تا پایان اسفندماه 1394

ردیف صفحه کادر مبلغ (ریال)
1 پشت جلد تمام صفحـه 60.000.000
2 صفحات مکرر تا فهرست(زوج) تمام صفحـه 18.000.000
3 داخل پشت جلد و ماقبل (رزرو) تمام صفحـه 20.000.000
4 صفحات مکرر تا فهرست(فرد) تمام صفحـه 22.000.000
5 صفحات مکرر قبل از پشت جلد تمام صفحـه 8.000.000
6 صفحات داخلی تمام صفحـه 10.000.000
7 روبروی فهرست (رزرو) تمام صفحـه 20.000.000
8 صفحات اول و دوم پس از روی جلد (رزرو) تمام صفحـه 24.000.000
9 عطف جلد   6.000.000
10 درج لوگودر پایین صفحه اول 4x4 10.000.000
11 لت جلد دو ورقی   24.000.000
12 گوشواره بالای صفحه اول (رزرو) 8×4/5 30.000.000
13 اسپانسر افقی صفحات داخلی 4x20 3.500.000


شرایط عمومی آگهی 

  • آگهی هایی که سفارش صفحات داخلی دارند چاپ صفحه مورد نظر منوط به نظر سازمان آگهی ها می‌باشد.
  • ارایه طرح های آگهی که از سوی آتلیه اقتصاد سبز طراحی شود و آگهی دهنده نیاز به یک نسخه داشته باشد ،‌هزینه جداگانه محاسبه خواهد شد.
  • در خصوص آگهی های مدت دار در صورتی که در حین قرار داد آگهی دهنده قصد انصراف داشته باشد تخفیف آگهی های چاپ شده به عنوان بدهکار مشتری منظور خواهد شد و پس ازآن  تسویه حساب صورت می پذیرد.
  • هر گونه سند پرداختی می بایست به نماینده نشریه که معرفی نامه ممهور داشته باشد پرداخت گردد در غیر این صورت عواقب هر گونه عدم تحویل سند به عهده آگهی دهنده خواهد بود.
  • برای درج آگهی مواد خوراکی، بهداشتی و آرایشی ارایه مجوز از وزارت بهداشت و درمان کشور الزامی است.
  • هر گونه سند پرداختی می بایست منحصرابه حساب جاری شماره 0107784045003 بانک ملی شعبه بزرگمهر به نام نشریهاقتصاد سبز و یا  حساب 555494768 بانک کشاورزی شعبه شهر آرا به نام نشریه اقتصاد سبز واریز شود.

سازمان آگهی ها:
خیابان ستارخان بعد از پل ستارخان خیابان توکلی پلاک 12 طبقه همکف
تلفن: 66557704
فاکس:66501496


بستن

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه