هدر


رویش اقتصادسبز

شاید برای برخی از شما خوانندگان ، «اقتصاد سبز» نامی آشنا باشد...

شاید برای برخی از شما خوانندگان ، «اقتصاد سبز» نامی آشنا باشد...

 به خصوص برای همراهانی که در روزنامه «اقتصاد پویا» 8 سالی می‌شود که اخبار و تحلیل‌های بخش کشاورزی را از صفحه کشاورزی و صنایع غذایی این روزنامه مطالعه می‌کنند و در سال 84 ویژه‌نامه کشاورزی و صنایع غذایی آن را که با همین عنوان به چاپ می‌رسید، به دستشان رسیده  و مطالب آن را خوانده باشد.  به خوبی به یاد می‌آورم که در سرمقاله نخستین شماره آن ویژه‌نامه ماهانه، نوشتم که «آمده‌ایم حرفی نو بزنیم» چرا که وقتی می‌شنویم که بالغ بر 40 نشریه مختلف کشوری و استانی با گرایش کشاورزی منتشر می‌شود و کمتر حرکت اصولی و پویایی دیده می‌شود از اعمال وجود متاثر می‌شویم. از سوی دیگر آنچیزی که به راحتی نمی‌توان از کنار آن عبور کرد اینکه در طول یک دهه گذشته گستردگی عرصه‌های اطلاع‌رسانی در بخش کشاورزی منجر به آن نشده که اشکال متنوعی از اطلاع‌رسانی نمود پیدا کند و متاسفانه در مواردی «تکرار» تنها واژه‌ای بوده است که می‌شد از یک حرکت رسانه‌ای متصور بود و شاید هم (بعضی از) همکاران تخصصی که بسیاری از آنها در زمره استخوان خرد کرده‌های بخش و صاحب طرح و ایده هستند، آنقدر در رتق و فتق امور و گرفتاری‌های روزمره و مصایب انتشار مجله غرق شده‌اند که دیگر تاب و توان رهبری حرکت‌های رسانه‌ای پویا جهت زدودن نارسایی‌های بخش را کمتر به دست می‌آورند.

به هر حال ما که با سرمشق گرفتن از این بزرگواران به «اقتصاد سبز» رسیده‌ایم، آمده‌ایم که حرفی نو بزنیم. «تکامل تدریجی»  را هدف گرفته‌ایم و باز هم می‌خواهیم حرف‌های نو را در سبد رسانه‌ای خود بریزیم.


بستن

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه